Vianoce na Facebooku

Prečo čakať do Vianoc? Potešíme ťa hneď

Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj Vianočný balík Baseus

Výherca na FB je p. Mária Čellárová

 

Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek starší ako 18 rokov a to od 05.12.2020 do 15.12.2020.

Účastníkom súťaže sa stáva ten, kto vypracuje zadanie do komentára na našom Facebooku
“Označte v komentári osobu, ktorá by sa tejto výhre potešila.”

Zo všetkých komentujúcich budeme žrebovať jedného výhercu.

Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 16.12.2020. Výherca bude následne uverejnený v komentári súťažného príspevku a na našej podstránke www.premobily.sk

Vianočný balík Baseus bude výhercovi doručený do 10 dní a to prostredníctvom našej dopravy.

Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzuje tým,, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
https://www.premobily.sk/informacie-o-nakupe/ochrana-osobnych-udajov/